Garnier is toegewijd aan duurzame schoonheid: Schoonheid die beter voor onze planeet zorgt en naar een betere toekomst voor de toekomstige generaties streeft. In tegenstelling tot wat je zou denken, is de digitale wereld helemaal niet zo milieuvriendelijk. Volgens het US Natural Resources Defence Council rapport, consumeerden data centra in 2013 ongeveer 91 miljard kWh, wat equivalent is aan de jaarlijkse uitstoot van 34 grote (500 MWh) kolencentrales.


Om deze reden heeft Garnier besloten om dit probleem aan te pakken door een samenwerking aan te gaan met Microsoft. Over de laatste jaren hebben we IT op een innovatieve manier ingezet, waardoor er een 100% CO2-neutrale website is ontstaan met behulp van efficiëntie initiatieven en een interne CO2 fee. Ook komt 44% van de elektriciteit die door onze data centra wordt gebruikt van windenergie, zonne-energie en hydro-elektrische energie. Ons doel is om dit 50% te maken tegen het einde van 2018 en om de 60% te behalen aan het begin van het volgende decennium.